Tekniklego - TeknikRoligt-Robotbygge i Älgarås 29/10 em grupp 2

Tekniklego - TeknikRoligt-Robotbygge i Älgarås 29/10 em grupp 2

Data & IT

Höstlov med TeknikRoligt i Älgarås!

Nu har du som bor i Älgarås och är 7 år och äldre möjlighet att prova på TeknikRoligt.
Två och två bygger ni med TeknikLego för att få kunskap i teknik på ett lätt och roligt sätt!
Så passa på att lära dig något nytt och ha kul samtidigt.

Vi har tre grupper, två på förmiddagen och en på eftermiddagen.
Du anmäler dig till varje tillfälle separat. Vi anpassar byggandet efter ålder på deltagaren
och försöker få de yngre barnen i en och samma grupp samt likadant med de äldre.
Teknikroligt är från 7 år och uppåt och Robotbygge från 10 år och uppåt.

Har du frågor?
Kontakta ledaren Anna-Karin Gustafsson
Tel: 0763-15 30 69
E-post: akgustafsson@teknikroligt.se

SV Töreboda: 070-2686340 eller toreboda@sv.se

Välkommen att anmäla dig!
Max 8 barn/grupp

Det är kostnadsfritt för deltagaren.
Barnet får endast vara med i en grupp, då vi vill att många ska få ta del av Teknik Roligt
men i mån av plats får man vara med i flera grupper.

Du kan anmäla dig, till den gruppen som passar dig!

Välkomna till en spännande höstlovsaktivitet!