Historia & Konsthistoria

Välkommen till en kamratcirkel där då vi forskar kring och kartlägger Tibros historia och nutid. Hur har utvecklingen sett ut för kommunen? Kontakt ledare Margareta Larsson: 0705390478