Historia & Konsthistoria

Välkommen du också till vår kamratcirkel!
Träffarna sker på Museet där vi tittar igenom dokumentation och samlingar.
I höst tittar vi extra på Fotokalendern från Tibro. I de tidiga exemplaren saknas
bl a namn på personer och platser.
Vi försöker härleda och dokumentera.

Vill du också vara med?
Ring SVs kontor så förmedlar vi kontakten.
Växelnummer 0502-10058