Välkommen till en kamratcirkel där då vi forskar kring och kartlägger historien om Tibros verkstäder. Var har de legat? Vilken typ av produktion har funnits där? Vilka har jobbat där?
Kontakt ledare Göte Midsten: 0705814151