Musik, teater

Välkommen till Wienerkapellets vårkonsert.
Dirigent Lars Hay.
Konfrensier Lars Forsberg
Entré 100 kr