I gamle barons fotspår. En resa som knyter ihop dåtid med nutid, skvaller med fakta och ger funderingar kring Tidaholms grundare, friherre Hans Henrik von Essen och hans livsgärning.

Via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan. Var noga med att ange rätt e-postadress.

Välkomna på Torsdagsmys!