Hantverk & konst

Kurs för dig som deltagit i träsniderikurser tidigare eller tillskansat dig verktygs- och materialkunskap på annat sätt.

LÄR DIG SNIDA* i olika träslag med handverktyg.
Se skillnad på och lära om olika träslag och deras egenskaper.
Känna till lämpliga verktyg och hur du hanterar dem.

VÅR LEDARE
Hisamedin Istrefi har många års erfarenhet som kursledare.
Han är en hängiven och mycket duktig ledare som inspirerar och hjälper dig i ditt kreativa skapande.

GENOMFÖRANDE
Denna kurs är för dig som har deltagit vid någon tidigare kurs i ämnet.
Kursen genomförs i Liljedalsskolans slöjdsal
Materialkostnad kan tillkomma. Start vid 6 anmälda.

*SNIDERI är en slöjdform som innebär bearbetande av trä med verktyg
som till exempel kniv, bildhuggarjärn, yxa, borr, såg och liknande.
Lämpliga material beroende på användningsområde

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58