Hantverk & konst

LÄR DIG SNIDA* i olika träslag med handverktyg.
Se skillnad på och lära om olika träslag och deras egenskaper.
Känna till lämpliga verktyg och hur du hanterar dem.

VÅR LEDARE
Hisamedin Istrefi har många års erfarenhet som kursledare.
Han är en hängiven och mycket duktig ledare som inspirerar och hjälper dig i ditt kreativa skapande.

Kursen genomförs i Liljedalsskolans slöjdsal
Materialkostnad kan tillkomma. Start vid 6 anmälda.

*SNIDERI är en slöjdform som innebär bearbetande av trä med verktyg
som till exempel kniv, bildhuggarjärn, yxa, borr, såg och liknande.
Lämpliga material beroende på användningsområde