Träsnideri

Träsnideri

Hantverk

Lär dig snida i trä med enkla verktyg.
Ledare Hisamedin Istrefi
10 ggr x 3 lektionstimmar avgift 840:-