Träsnideri

Träsnideri

Hantverk & konst

Lär dig snida i trä med enkla verktyg.
Ledare Hisamedin Istrefi
10 ggr x 3 lektionstimmar avgift 840:-

Lämpligt träsniderimaterial kan köpas till självkostnadspris.