Hantverk & konst

Vi lär oss att snida i trä. Vi lär oss olika tekniker och hur man använder verktygen. Vi lär oss om lämpliga träslag.