Hantverk & konst

Lär dig snida i trä med anpassade verktyg.
Lämpligt träsniderimaterial kan köpas till ett lågt pris.