Hantverk & konst

FRITT BRODERI
Cirkeln kombineras med olika erbjudande för att bredda deltagarnas kunskap och lära nytt.

TEMAN Vi arbetar med broderi i olika material och med gemensamma teman.

LEDARE
Mångkunniga Helga Aiff och Kristina Blixt kommer att ge många ovärderliga råd och tips under höstens träffar.

GENOMFÖRANDE
Träffarna sker lördagar: 27/8, 24/9, 29/10, 19/11, 26/11
och onsdagar 14/9, 12/10

KOSTNADER
Tillsammans ansvarar vi för lokalen och delar på kostnaderna som uppkommer.

MATERIAL mängder med nålar, tyg och tråd finns att tillgå.

FÖRKUNSKAP
Tråckelstygn

VÄLKOMMEN
Vi hälsar gamla som nya deltagare varmt välkomna!
Alla intresserade är välkomna att delta i träffarna
som syftar till att utveckla vår kreativitet, färger, komposition av bilder mm

OBS!
Anmälan och ev frågor ställs till
Helga Aiff mobil 070-652 22 41

Motto:
Uppmuntra till broderi som uttryckssätt och rekreation