Språk

En konversationskurs för dig som vill hålla dina kunskaper i tyska aktuella och levande.
Att du tillsammans med de andra deltagarna i gruppen får bättre "flyt" i språket, förbättrar ditt ordförråd, repeterar att har roligt tillsammans.
Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda tyska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.