Musik, teater

Det här är slutredovisningen för vårt projekt Ung i samverkan som finansieras med medel från Leader Östra Skaraborg. Projektets målgrupp är unga 13-25 år boende i Tibro, Hjo och Tidaholms kommuner. Målsättningen är att skapa ett teater/musikevent som skildrar hur det är att vara ung och växa upp på en mindre ort i Skaraborg.