Hantverk & konst

Upptaktsträff för dig som tidigare deltagit i SV Tidaholms vävkurser

Vår nytillträdda ledare Lisbeth Blomberg presenterar sig och även sitt förslag till höstens upplägg.
Hon vill också lyssna till de tankar och önskemål som finns hos dig deltagare för att kunna
göra ett upplägg som är relevant.

Anmäla att du vill komma så fixar vi fika.
Vi planerar att starta höstens studiecirkel 1 oktober.

Välkommen!
Åsa Bergman Verksamhetsutvecklare SV Tidaholm
070-361 2565