Historia & Konsthistoria

Ural - Europas okända östgräns
Föredrag med bildspel - Bo Sunnefeldt

Tisdag 9 april kl 18.30
Karlsborgs fästningsmuseum

Europas nordöstligaste delar är relativt okända för oss. För drygt 300 år sedan var dock dessa välbesökta av svenskar - som krigsfångar. Bo Sunnefeldt berättar om områdets dramatiska natur, spännande historia, nuläget och spåren efter såväl den sista tsarfamiljen som de karolinska fångarna.

Inträde 50:-

Välkomna!