Hantverk & konst

Konstutställning med verk av Barbro Jungebeck och Ulrika Winterfeldt på KulturArbetsCentrum -
Galleri Lilla huset,

Välkomna!