Hantverk & konst

Konstutställning på KulturArbetsCentrum -
Sommargalleriet,

Välkomna!