Hantverk & konst

Konstutställning med verk av Magnus Brättemark på KulturArbetsCentrum -
Galleri Lilla huset,

Välkomna!