Hantverk & konst

Konstutställning på KulturArbetsCentrum -Rosa målarna
Sommargalleriet,

Välkomna!