Hantverk & konst

Konstutställning med verk av Krokigruppen på KulturArbetsCentrum -
Galleri Lilla huset,

Välkomna!