Hantverk & konst

Konstutställning på KulturArbetsCentrum med verk av Tryckgruppen
Sommargalleriet,

Välkomna!