Favorit i repris "Kul på hjul"
Allt på hjul kan ställas ut
Pris till bästa utställare

Lördag den 31 augusti kl 14-19

Efter kl 16.00 intervjuas utställare och underhållning ges "i valemä"

Matservering och café samt traditionella aktiviteter.

Varmt välkomna!