Hantverk & konst

Utställning med:

Torbjörn Skogedahl - Foto, Naturböcker
Eva Lindén - Konst av pinnar och trä.

Servering finns.