Hantverk & konst, Media & kommunikation

11-12/5 Utställning 11:00-17:00

Servering finns, kontant eller swish.

Välkomna!