Vad är religion? - Diskussionscirkel

Vad är religion? - Diskussionscirkel

Historia & Konsthistoria

Diskussioner om vad världsreligioner betyder i samhället och för oss människor.
10 x 2 lektionstimmar
Ledare Jan Ekman - erfaren folkbildare
Avgift 450:-

Start vid full grupp.