Djur, natur & miljö, Historia & Konsthistoria

Välkommen till en intressant studiecirkel om vagnar, slädar och redskap för häst.

LEDARE
är Lasse Hellsten. Lasse har ett vagnmuseum i Älgarås och är även sekreterare i både Vagnhistoriska sällskapet och Sveriges Hästkörare.

INNEHÅLL
Under kursen diskuteras namn och uttryck och hur dessa ekipage användes och hur de bevaras.
Vi utgår från bilder, filmer och egna erfarenheter.
Ev gör vi studiebesök på museum och gårdar och avslutar kursen med en hästtur i en gammal vagn.

GENOMFÖRANDE
Vi träffas vid fem tillfällen. Första träffen blir en teoretisk träff med planering, önskemål och lite bildspel samt en information om de ekipage vi kommer lära oss mer om. Genomförs i SVs lokaler i Töreboda.
Resterande träffar genomförs i Älgarås Museum. Datum för dessa bestäms tillsammans i gruppen.

Fokus kommer att ligga på gamla vagnar, slädar och redskap runt sekelskiftet och dess kulturhistoria, men även anspänning och kuskens roll och utseende. Välkommen till en fin kulturell höst i hästens tecken!

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften.
Du kommer under kursen att erbjudas nytryck av kataloger mm till rabatterat pris.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58

Foto Lars Hellsten