Vagnhistoria

Vagnhistoria

Historia & Konsthistoria

Vad heter alla gamla hästvagnar, slädar och redskap och hur användes de runt sekelskiftet?
Vi erbjuder en studiecirkel tillsammans med Lasse Hellsten. Lasse har ett vagnmuseum i Älgarås och ansvarar bl.a. för Vagnhistoriska Sällskapets renoveringskurser i Forsvik.
Vi kommer att diskutera namn och uttryck och hur dessa ekipage användes och hur de bevaras.
Vi kommer att utgå från bilder, filmer och egna erfarenheter samt göra studiebesök på museum och gårdar.
Vi träffas vid fem tillfällen och ca 3 timmar per tillfälle.
Fokus kommer att ligga på gamla vagnar, slädar och redskap runt sekelskiftet och dess kulturhistoria, men även anspänning och kuskens roll och utseende.
Vi startar torsdagen den 26 april kl. 18:00 i Vuxenskolans lokaler i Mariestad. Sedan planerar vi resten inom gruppen

Välkommen till en fin kulturell vår i hästens tecken!