Beteendevetenskap, Samhälle, Funktionsnedsättning

Föreläsning med Lina Persson, projektledare och initiativtagare till projektet.
Hon skriver: Om jag fick önska mig en sak från min barndom så är det att någon hade pratat med mig om vad som pågick. Att någon hade berättat för mig att min syster var sjuk och sagt: Det är inte ditt fel!

50% av alla skolungdomar beräknas idag vara anhöriga på något sätt. Forskningen visar tydligt vad detta kan få för konsekvenser för såväl den enskilda individen som för samhället i stort.
Syftet med projektet är fler: att skapa opinion för att lagstadgat anhörigstöd även ska gälla för unga anhöriga under 18 år liksom ett studiematerial som tas fram vilket kan ligga till grund för hur samhället i framtiden kan stödja denna
grupp.

Föreläsningen ingår som en del i Tillsammansveckorna Tidaholm och är kostnadsfri.
Frukt serveras i entrén.

#vägraskuld är ett treårigt arvsfondsprojekt som riktar sig till unga anhöriga, en målgrupp som i dagens samhälle står nästan helt utan stöd.
Projektet springer ur musikteaterföreställningen ”Inte ens doften av fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något nu” som handlar om hur det kan vara att vara anhörig till en syster med bipolär sjukdom. Föreställningen är skriven av projektledaren och initiativtagaren Lina Persson, hennes storasyster Susanna samt Annie Nilsson och är baserad på gamla dagboksanteckningar och egna upplevelser.Välkomna!

Läs mer om projektet på www.vagraskuld.se