Valdebatt 2018

Valdebatt 2018

Samhälle

Valdebatt 2018

Inför förra valet genomfördes en valdebatt med kommunens politiska partier. Denna var mycket uppskattad och välbesökt.
Vi anser att allmänheten här hade möjlighet att påvisa och diskutera frågor man såg som aktuella/mer intressanta för Tidaholmare i gemen.
Därför har beslutat att även inför detta val genomföra arrangemanget.

Här har du möjlighet att ta upp de frågor som du anser viktiga och intressanta för Tidaholm just nu!
Ställ dina hjärtefrågor till våra politiker i panelen.

Framtidsvisioner för Tidaholm
- konkreta besked i de frågor som rör dig mest!

Kvällens debattledare är Börje Andersson

Onsdagen den 15 augusti kl 18.00 i Disponentvillan

Varmt välkomna!