Funktionsnedsättning

Att läsa med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demens- hur går det till?

Många orkar inte läsa. Andra har funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan göra det svårt att läsa. Med högläsning och lättlästa texter får många möjligheter till läsestunder med allt vad det innebär: stimulans, samtal, samvaro-ökad livskvalitet.Bli läsombud! Du som jobbar inom vård och omsorg har möjlighet att deltaga på en läsombudutbildning som Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar. En heldags utbildning är den 29 September kl. 09.00 - 16.00.Mise Sten som har många års erfarenhet av läsombud verksamhet och håller i utbildningen.Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på fika.

Tag kontakta med din enhetschef innan anmälan görs.

Sista anmälningsdag är 2 September 2022Lunch på egen hand