Västergötlands historia från A till Ö

Västergötlands historia från A till Ö

Historia & Konsthistoria

Om inlandsisens smältande, Jägarfolket, Stenåldersjordbrukarna.
Spåren från stenåldern. Hur levde man, bodde man, vad åt man, vilka gudar dyrkades?
Bronsålderns inträde.

Ledare Ewert Jonsson
7x3 lektionstimmar varav 2 utflykter
Avgift 650:-

Start 20 augusti 18.30