Hantverk & konst

Vi behöver bli fler i vår vävgrupp.
I den här gruppen är både du som nybörjare och du som redan kan väva välkommen.
Du kan börja när som helst under kursens gång.
Vår ledare och de andra i gruppen hjälper dig att utifrån dina kunskaper utveckla din vävning.
Under träffarna får du handledning med de problem som uppstår och inspiration till nya arbeten.
Vävstolar finns i lokalen.
Är du helt nybörjare, meddela detta vid anmälan.
Välkommen att väva med oss i en mysig miljö.
Avgiften gäller för ett helt kalenderår och du kan delbetala månadsvis.