Hantverk & konst

Vi träffas varje vecka, torsdagskvällar.
Nya deltagare är välkomna! Du kan vara helt nybörjare eller vävt förut.

Vid frågor ring Malin Joelsson tel 0725-270300.
Vid anmälan ring SV Skaraborgs växel 0502-100 58. alt. maila till hjo@sv.se

Välkommen!