Hantverk & konst

Till denna cirkeln är du som redan är van vävare välkommen att delta.
Du kan börja när som helst under året.
Vår ledare och de andra i gruppen hjälper dig att utifrån dina kunskaper utveckla din vävning.
Under träffarna kan du få handledning med de problem som uppstår och inspiration till nya arbeten.
Vävstolar finns i lokalen.
Välkommen att väva med oss i en mysig miljö.
Avgiften gäller för ett helt kalenderår och du kan delbetala månadsvis.