Djur, natur & miljö

Välkommen till Kulturreservatet Vallby Sörgården, den välbevarade slättgården från 1800-talet. Kom och se gamla fordon, maskiner och redskap som hämtats från bygden. Även utställning på logen Vävda Mattor från Vasastans Vävstuga. Kaffeservering i trädgården.
Mer information finns på hemsidan: www.hembygd.se/vallby.