Om du registrerar dig till "Vi i SV Skaraborg" kan det hända att du:
-får inbjudan till spännande SV-aktiviteter,
-får möjlighet att påverka SV,
-lära dig mera om SV och folkbildningen,
-får diskutera framtiden,
-kan bredda ditt kontaktnät,

Förutsättningar: Du bor i Skaraborg., gillar folkbildning och gillar SV

Kontaktperson: Avdelningsordförande Bengt Ericson
bengt.ericson@sv.se