Hälsa & välbefinnande, Samhälle

I en allt mer polariserad debatt blir samtalstonen allt grövre. I synnerhet när inläggen sker i sociala medier.
Vi måste prata, säger debattörer, opinionsbildare och andra ofta men hur gör man om man vill prata med människor som inte har samma värderingar som en själv?
Vilket ansvar har politiker?
Vilket ansvar har media?
Vilket ansvar har du och jag?

I den här studiecirkeln är samtalet och lyssnandet viktigast. du som deltagare bidrar med dina erfarenheter, tankar och funderingar kring det offentliga samtalsklimatet. Vad kan en enskild människa bidra med? Vi lyssnar till varandras tankar, vår cirkelledares roll är att hålla ordning på sammankomsternas yttre ramar och är i övrigt en i gruppen.