Samhälle

I en allt mer polariserad debatt blir samtalstonen allt grövre. I synnerhet när inläggen sker i sociala medier.
Vi måste prata, säger debattörer, opinionsbildare och andra ofta men hur gör man om man vill prata med människor som inte har samma värderingar som en själv?
Vilket ansvar har politiker?
Vilket ansvar har media?
Vilket ansvar har du och jag?

Välkommen till en kväll där Erik Fichtelius inleder genom att berätta om sina personliga tankar och erfarenheter om det offentliga samtalet och nyhetsrapportering och du därefter kan delta i ett samtal.
Erik är journalist som under många år bevakat det offentliga samtalet. Han har lett TV-debatter och utfrågningar.
Erik har vidare på Kungliga bibliotekets uppdrag utrett bibliotekens framtida roll.

Samtalsledare är Per Gustafsson, journalist och chefredaktör på tidningen Skaraborgsbygden.

Antal platser är begränsat så anmäl dig redan nu!

Studieförbunden lever och verkar för demokrati dagligen. Samtal och möten pågår och erfarenheter och perspektiv delas. För att stärka och uppmärksamma detta arbete ytterligare har Studieförbundet Vuxenskolan ställt sig bakom demokrati-initiativet #ViMåstePrata. #ViMåstePrata startades av Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin, som oroade sig över att demokratin var i fara. De vände sig till folkbildningen för att kraftsamla och vi gick med.
Hoppas vi ses!