Djur, natur & miljö

Lär dig allt du behöver för att få en lyckad Vildsvinsjakt.

Träff 1: Vildsvinets fall och återkomst. Viltvård, markskador, fortplantning, beteende.

Träff 2: Jaktformer..ex smygjakt, vakjakt och jakt med hund mm. Eftersök

Träff 3: Besök i vildsvinshägn i Sandhem. Studera jakt med hund.

Peter Ekeströms bok om just Vildsvin används som kursmaterial.