Hälsa & välbefinnande

I sin Workshop vrider och vänder Angelica på följande ämnen
Grupptryck - Normer - Självkänsla .
Vi lyfter vi dessa ämnen , där du är i fokus så att vi kan diskutera och prata om hur vi tycker och tänker eller bara för den som vill lyssna.
Tanken är att vi ska utforska hur just du formas av din omgivning i vardagen.

Minst 4 deltagare för att starta
Avgift :150:- fika ingår