Hantverk & konst

Workshop Akrylmåleri genomförs som en del av projekt "Motverka Ofrivillig Ensamhet*

Du som deltagare möts av ett uppdukat bord av material.
VÅR LEDARE Kristina Karlsson Humla vägleder, tipsar och delar med sig av idéer.

Vi hoppas att vid dessa träffar ger dig som deltagare en chans att få ny kunskap
samtidigt som vi erbjuder samtal och fika vilket vi tycker är ett viktigt inslag.

Vid träffarna möter du människor i olika åldrar och kan knyta nya kontakter även
för framtida möten.

DATUM för träffarna är 15, 22, 29/11
Ingen deltagar- eller materialavgift tas ut.

FRÅGOR om innehåll ställs till
SV Verksamhetsutvecklare Åsa Bergman 070-3612565
eller

VARMT VÄLKOMMEN!

*Utdrag ur beslutet från Östra Hälso och Sjukvårdsnämnden:
VGB uppger att de sökta medlen kommer att användas till att ge folkbildningen
möjlighet att utöka sina folkhälsoinsatser och kommer även att ge möjlighet till
uppsökande arbete. Det kommer att ge personer med begränsad ekonomi
möjlighet att deltaga och finna nya gemenskaper som på längre sikt även
motverkar ofrivillig ensamhet.
Målgruppen är
- äldre,
- män,
- personer med någon form av upplevd ensamhet.
Orsaken kan vara en livsförändring/kris eller en funktionsvariation och/eller
personer som upplever en ofrivillig ensamhet som gör att de känner ett
utanförskap och önskar en gemenskap.