Vill du leda utvecklingen inom Studieförbundet Vuxenskolan i Skaraborg?

Under de kommande åren vill SV Skaraborg nå och engagera fler människor med folkbildningsverksamhet, genom studiecirklar, kurser, kulturverksamhet och annan verksamhet. Som avdelningschef har du en nyckelroll i den ambitionen.

Ansvarsuppgifter som ledare för SV Skaraborg

 • Tjänsten är direkt underställd styrelsen, och du har ett övergripande helhetsansvar inför denna.
 • Tillsammans med styrelsen samordnar du det övergripande och strategiska arbetet och du leder den dagliga operativa verksamheten.
 • Du har ett övergripande ansvar för personal-, resultat- och verksamhetsutveckling och du tillsätter och leder ledningsgruppens arbete.
 • Du kommer vara övergripande kontaktperson och ansvarig gentemot myndigheter, förbund och folkbildningsråd, övriga samverkande aktörer samt mot allmänheten i Arbetet innebär även att agera ambassadör för folkbildningens uppdrag och värderingar.
 • Du kommer att ha stor frihet att tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten inom avdelningen som är en egen juridisk enhet.
 • Arbetet är mycket självständigt och möjligheten att ta egna initiativ är stora.
 • Placering är vid kontoret vid i Falköping, även Skövde kan diskuteras som placeringsort.

Är du rätt person erbjuds du en spännande position och möjligheten att leda och utveckla en verksamhet som gör skillnad för många människor. Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du få mer information om verksamheten.

Kvalifikationer

 • Flera års ledarerfarenhet och verksamhetsansvar för både personal och budget.
 • Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning.
 • Dokumenterad förmåga att hantera ekonomiska utmaningar och hålla budget.
 • Erfarenhet av att göra verksamhetsanalyser, ta initiativ till förbättringsåtgärder och genomföra dessa.
 • Erfarenhet av ledarskap inom idéburen verksamhet och föreningsliv är meriterande.
 • Relevant utbildning som kan vara både i form av akademisk utbildning och/eller kurser inom ideella sektorn eller liknande.

Kompetenser

 • Visionsförmedling - förmedla verksamhetens inriktning och syften på ett tydligt, positivt och kommunikativt sätt.
 • Entreprenörsanda – fokusera på nya möjligheter med potential för att nå resultat.
 • Strategiskt tänkande – reducera komplexa situationer till ett fåtal nyckel-prioriteringar för att nå de strategiska målen.
 • Leda och ge direktiv – sätta upp tydliga mål och skapa entusiasm i organisationen.
 • Resultatorientering – har en engagerad och beslutsam inställning till att uppnå önskat resultat.
 • Genomförande av förändringar - följer upp konsekvenserna av förändringsinitiativ och utvärderar om de haft avsedd effekt.

Rollen kräver att du är omvärldsorienterad, är prestigelös, har gott omdöme och självkännedom samt hämtar dina drivkrafter ur Studieförbundet Vuxenskolans värderingar.

Om Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är det största studieförbundet i Skaraborgs verksamhetsområde. SV verkar i Skaraborgs 15 kommuner och har verksamhetslokaler på flera platser. Mer information finns på: www.sv.se/skaraborg/

Värdegrund

SV:s värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. SV:s syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Vision

SV:s vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV:s idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. SV:s värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Ansök redan idag!              

Intervjuer kommer att ske löpande så vill därför ha din ansökan snarast möjligt, dock senast 2021-06-20. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. För att ta reda på om du är den vi söker innehåller rekryteringsprocessen både arbetspsykologiska tester och intervjuer.

Kontaktytor:

Har du frågor om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Anette Norling på 0706-28 66 60 eller via mail: anette.norling@vegahr.se

Du kan också kontakta styrelsens ordförande, Bengt Ericson på
Mobil: 070-572 25 87
Mail: bengt.ericson@sv.se

Facklig kontaktperson: Tobias Samuelsson, Ordförande Unionen, lokala klubb. Mobil: 070-3097547
Mail: tobias.samuelsson@sv.se

 

Ansökan: https://www.vegahr.se/jobb/avdelningschef-till-studieforbundet-vuxenskolan-i-skaraborg/