Tillbaka

Antibiotika och antibiotikaresistens

Välkomna till ett spännande seminarium om vår när- och omvärld och hur år framtid påverkas av den antibiotikaresistens som vi nu kan se öka lavinartat!

Måndagen 25 februari kl 14.00-17.00 eller 18.00-21.00
Plats: De la Gardiegymnasiets aula Lidköping.

Program:

Carl-Fredrik Flach, docent på Instutionen för biomedicin på Göteborgs universitet -
om antibiotika ur ett miljöperspektiv.

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare samt ordförande i STRAMA (samverkan för antibiotikaresistens) -
en omvärldsanalys

Helle Unnderstad, SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) -
om resistensläget och antibiotikaanvändningen i Europa bland produktionsdjur.

Natali Isaksson, politiskt sakkunnig hos EU-palamentariskern Fredrik Fedeley(C) - 
om hur vi i Europaparlamentet via lagstiftning, jobbat för goda svenska exempel såsom bra djurhållning, förebyggande arbete och striktare regler för antibiotikaanvändning ska gälla hela Europa.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland och grisproducent i Grästorp -
om den praktiska användningen av antibiotika i svenska djurproduktion och hur vi arbetar för att minimera användningen.

Moderator för kvällen är Håkan Eriksson, Vinninga LRF och grisproducent.

Stadsnära lantgård i Lidköping ordnar fika till försäljning.

 

LRF och Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan