Tillbaka

Projekt Demokratiskolan

Vi har i vårt arbete fått en nära inblick i unga nyanländas vardag genom uppsökande verksamhet i skolor, fritidsgårdar, etiska föreningar och andra sammanhang där målgruppen finns representerad. Det vi sett genom detta är att de unga gärna organiserar sig men få har den kunskap och stöd som krävs för att driva en förening. SV vill hjälpa dem bilda egna föreningar och aktivt finnas i bildandet och de första åren. SV genomför utbildningar, träffar och lägeraktiviteter samt enskilda möten och uppsökande verksamhet där man träffar såväl andra unga utrikesfödda som unga födda i Sverige. Ungdomsförbundet Vi Unga är vårt verktyg i detta.

Syftet med detta projekt är att stärka ungas organisering och kunskap om samhälles uppbyggnad, med inriktning på målgruppen unga utrikesfödda, för att på det sättet rusta dem för det kommande arbetslivet och öka deras anställningsbarhet.

Målgruppet är nyanlända ungdomar/unga vuxna (16-24 år) primärt, även ungdomar/unga vuxna födda i Sverige. Flera etiska föreningar har även vänt sig till Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga för att få stöd i att organisera sig. 

Läs mer om SV Skaraborgs projekt här...