Tillbaka

Existentiell hälsa

Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför svårigheter, det kan handla om motgångar eller en förlust av något slag.
 

För att kunna möta livets utmaningar på ett så bra sätt som möjligt finns samtalskort till hjälp. Askarna med samtalskort omfattar åtta viktiga existentiella dimensioner. På baksidan av korten finns frågor som är ett stöd för att stärka livsmodet, livsglädjen och livsmeningen.
Tänkta att använda för samtal i grupp. 

Korten utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till livet påverkar vår självskattade psykiska, fysiska och sociala hälsa.

Starta en samtalsgrupp hos Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg. Studiehandledning och samtalskort beställs av ditt SV-kontor.

Ledarutbildning och förberedande föreläsning/information ordnas för intresserade.

Läs mer om Existentiell hälsa..

För mer information och anmälan: Annki Alnemar 070-592 90 62
                                                                     anne-christine.alnemar@sv.se