Tillbaka

Förberedelseprojekt digitala kunskaper

Det är många av våra äldre som hamnat helt utanför den digitala världen, med alla följder som det får. Vi sökte detta förberedelsprojekt för att få möjlighet att djupdyka i denna problematik, för att hitta innovativa lösningar.

Utifrån vetskapen at endast 50 % av SPF Seniorernas medlemmar har e-post kan vi se ett stort behov för målgruppen av digitalisering. Det innovativa i projektet är att vi när det pågår vill hitta  unika samarbetsvägar mellan SPF Seniorerna, Studieförbundet Vuxenskolan ochföreningen Attention Skaraborg.

Vi vill hjälpa äldre att få tillgång till den digitala världen, samtidigt som vi vill se på möjligheterna att ge personer med neuropsykiatiska funktionsnedsättningar en väg in i arbetslivet.

Mia Jansson fd. Gustavsson
Projektansvarig
SV Skaraborg
mia.gustavsson@sv.se