Tillbaka

Projekt - Demokratiskolan

I januari startade det drygt tvååriga projektet som ska hjälpa SVs ungdomsorganisation Vi Unga att uppnå visionen om att ”alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer” bland utrikes födda ungdomar i Skaraborgsområdet.
Om du är intresserad av att delt ai projketet kontakta:
Marie Stern   marie.stern.olsson@viunga.se
                          073-058 79 55.
Läs mer om projketet