Tillbaka

Röjsågskörkort

Bästa kompetensen för röjning i skog får du med utbildning
där du kombinerar teori, praktik och avslutande examination.
Bra att veta om kursen:
Kursen ger praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för
att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare
röjningsarbeten.
Anmäl dig här

Plats
: Vi håller kursen en bit utanför Lidköping.
Samlas vid Mc Donalds och åker därefter gemensamt till kursplatsen.
OBS! Tag med fika för paus i naturen

För mer information och ev frågor: SV Kundtjänst 0502-10058

Röjsågskörkortet ses av många som bra grundkurs i skogsskötsel och skogsvård.
RA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
RB behandlar skogsröjning med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Obligatoriskt utrustning:
Egen röjsåg med klinga samt skyddskläder - känga/stövel hjälm samt arbetsvantar.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Mer info på www.sakerskog.se